Fødselstavle

Eplenikkers

Vanlig pris 179,00 kr

Fødselsplakett rosa eller blå tekst som er 20×20 cm stor.

Spesifiser i kommentar om det er gutt eller jente – legg ved i tillegg
– Navn
– fødselsdato
– klokkeslett
– vekt
– lengde
– ukedag fødselen skjedde