RIBB

Ribb som matcher de fleste mønstrede stoffene. Er noe uklart? Send en melding å spør.